Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty I/61 v meste Trenčín, ul. M. R. Štefánika

Čiastočná uzávierka cesty I/61 v meste Trenčín, ul. M. R. Štefánika

Termín: od 24.8.2018, 0:00 do 25.10.2018, 0:00

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/61 v km cca 125,160 – 126,240 v meste Trenčín (ul. M. R. Štefánika) z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia plynovodov UO02882 Trenčín - Pod Sokolice, ul. M. R. Štefánika a okolie“ (II. a III. etapa).

Miesto uzávierky

uzávierka cesty I/61 v km cca 125,160 – 126,240 v meste Trenčín

Popis

Čiastočná uzávierka cesty I/61 v km cca 125,160 – 126,240 v meste Trenčín (ul. M. R. Štefánika) z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia plynovodov UO02882 Trenčín - Pod Sokolice, ul. M. R. Štefánika a okolie“ (II. a III. etapa).

Navrhovaná obchádzka

Nie je potrebná. V uvedenom úseku bude cestná doprava presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasným dopravným značením odsúhlaseným OR PZ SR ODI v Trenčíne a určeným tunajším cestným správnym orgánom.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Mgr. Peter Blahovec

peter.blahovec@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...