Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty I/9, realizácia stavby Handlová

Čiastočná uzávierka cesty I/9, realizácia stavby Handlová

Termín: od 01.4.2019, 0:00 do 30.4.2019, 0:00
práce nebudú vykonávané v sobotu a v nedeľu

Dôvod notifikácie

Realizácia stavby: Handlová - Rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7703 TR Handlová (HAN) - TR Pravenec (PRA), Rajec (RAJ)

Miesto uzávierky

I/9, v cca km 181,431 (2x medzi jestvujúcimi stožiarmi č. 37-39 a č. 41-42), v k. ú.: Chrenovec-Brusno.

Popis

Realizácia stavby: Handlová - Rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7703 TR Handlová (HAN) - TR Pravenec (PRA), Rajec (RAJ).

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/9 pre každý smer o min. šírke 3,00 m obojsmerne a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a prípade ak si to vyžiada dopravná situácia doprava bude riadená ručne náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výstražných odevoch, vybavených zastavovacími terčami a vysielačkami s náhradnými zdrojmi a pod.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...