Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty I/9, realizácia udržiavacích prác Látkovce - Hradište

Čiastočná uzávierka cesty I/9, realizácia udržiavacích prác Látkovce - Hradište

Termín: od 25.3.2019, 0:00 do 05.4.2019, 0:00

Dôvod notifikácie

Realizácia udržiavacích prác „I/9 križovatka III/1830 Látkovce - Hradište, súvislá obnova krytu“

Miesto uzávierky

I/9, km 151,900 - 152,670, v k. ú.: Hradište

Popis

Realizácia udržiavacích prác „I/9 križovatka III/1830 Látkovce - Hradište, súvislá obnova krytu".

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/9 o min. šírke 2,75 m striedavo a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami, po pracovnej smene a v noci svetelným signalizačným zariadením a cez deň aj náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výstražných odevoch, vybavenými zastavovacími terčami a vysielačkami s náhradnými zdrojmi a pod.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...