Slovensky / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty I/9 v k. ú. Trenčianska Turná

Čiastočná uzávierka cesty I/9 v k. ú. Trenčianska Turná

Termín: od 15.11.2022 do 15.12.2022
Dĺžka uzávierky 1 000 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 117,730 - 118,730 v k. ú.: Trenčianska Turná

Miesto uzávierky

cesta I/9 v km 117,730 - 118,730

Popis

Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 117,730 - 118,730 v k. ú.: Trenčianska Turná z dôvodu rekonštrukcie mostu č. 205 (ev. č. 50-84) a cesty I/9 v km 117,730 - 118,730 počas realizácie stavby: „Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota“

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu o min. šírke 3,0 m striedavo a bude riadená dočasnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami, svetelným signalizačným zariadením a ručne minimálne dvomi náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...