Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty II/507 v obci Kameničany

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v obci Kameničany

Termín: od 15.6.2020, 0:00 do 15.7.2020, 0:00
dĺžka pracovného úseku cca 290 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km cca 149,210 – 149,790 v obci Kameničany z dôvodu odstraňovania porúch na cestnom telese.

Miesto uzávierky

v km cca 149,210 – 149,790 v obci Kameničany

Popis

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km cca 149,210 – 149,790 v obci Kameničany z dôvodu odstraňovania porúch na cestnom telese v trase vedenia kanalizácie po realizácii stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“.

Navrhovaná obchádzka

Nie je potrebná. V uvedenom úseku bude cestná doprava presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasným dopravným značením odsúhlaseným OR PZ SR ODI v Trenčíne a určeným tunajším cestným správnym orgánom.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Mgr. Peter Blahovec

peter.blahovec@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...