Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty II/516 v k.ú. Trenčianska Teplá

Čiastočná uzávierka cesty II/516 v k.ú. Trenčianska Teplá

Termín: od 01.7.2020, 0:00 do 31.5.2021, 0:00

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty II/516 v km 0,040 – 6,880 v k.ú. Trenčianska Teplá a Trenčianske Teplice za účelom realizácie prác na stavebných objektoch SO 02 - Mostný objekt ev. č. 516-005, SO 101 - Rekonštrukcia cesty II/516 – 1. etapa a SO 102 - Rekonštrukcia cesty II/516 – 2. etapa stavby „Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice“.

Miesto uzávierky

cesta II/516 v km 0,040 – 6,880

Popis

Čiastočná uzávierka cesty II/516 v km 0,040 – 6,880 v k.ú. Trenčianska Teplá a Trenčianske Teplice za účelom realizácie prác na stavebných objektoch SO 02 - Mostný objekt ev. č. 516-005, SO 101 - Rekonštrukcia cesty II/516 – 1. etapa a SO 102 - Rekonštrukcia cesty II/516 – 2. etapa stavby „Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice“.

Navrhovaná obchádzka

V uvedenom úseku cesty bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdných zostáva min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo. Počas realizácie stavebných prác bude v čase od 06:30h do 18:00h cestná premávka riadená náležite poučenými osobami a v čase od 18:00h do 06:30h bude riadenie premávky zabezpečené cestnou svetelnou signalizáciou.

Dĺžka uzávierky (obchádzky): cca 6,840 km, dĺžka pohyblivého pracoviska pri prácach na priamom úseku v intraviláne bude max. 770m s použitím cestnej svetelnej signalizácie a v extraviláne max. 690m s použitím cestnej svetelnej signalizácie. Pri realizácii prác na mostnom objekte ev. č. 516-005 bude dĺžka pevného pracoviska max. 50m. Dočasné dopravné značenie sa bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...