Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty III/1885 v k. ú. Trenčianska Turná

Čiastočná uzávierka cesty III/1885 v k. ú. Trenčianska Turná

Termín: od 09.7.2020, 0:00 do 05.8.2020, 0:00
Dĺžka uzávierky (obchádzky): cca 60 m (III/1885) a 40 m (III/1892)

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1885 v km 3,630 – 3,690 a cesty III/1892 v km 0,000 – 0,040 v k.ú. Trenčianska Turná v mieste križovatky uvedených ciest

Miesto uzávierky

v km 3,630 – 3,690 a cesty III/1892 v km 0,000 – 0,040

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1885 v km 3,630 – 3,690 a cesty III/1892 v km 0,000 – 0,040 v k.ú. Trenčianska Turná v mieste križovatky uvedených ciest, za účelom realizácie prác na stavebných objektoch

SO 01.1 Úprava križovatky ciest III/1885 a III/1892 a SO 01.2 Úprava peších trás stavby „Úprava križovatky ciest III/1885 a III/1892 s peším priechodom“.

Navrhovaná obchádzka

V uvedenom úseku cesty bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdných zostáva min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby bude doprava riadená náležite poučenými osobami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...