Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty III/1890 v intraviláne obce Soblahov

Čiastočná uzávierka cesty III/1890 v intraviláne obce Soblahov

Termín: od 22.6.2020, 0:00 do 31.8.2020, 0:00
Dĺžka uzávierky: cca 300 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1890 v km 0,000 – 0,300 (kumul.) v intraviláne obce Soblahov v úseku od križovatky s cestou III/1880 po RD s.č. 46 za účelom realizácie prác na rekonštrukcii verejného vodovodu a uložení kanalizačného potrubia.

Miesto uzávierky

od križovatky s cestou III/1880 po RD s.č. 46

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1890 v km 0,000 – 0,300 (kumul.) v intraviláne obce Soblahov v úseku od križovatky s cestou III/1880 po RD s.č. 46 za účelom realizácie prác na rekonštrukcii verejného vodovodu a uložení kanalizačného potrubia.

Navrhovaná obchádzka

V uvedenom úseku cesty bude cestná doprava usmernená dočasným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdných zostáva min. 3,0 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby bude doprava riadená náležite poučenými osobami.

Dĺžka uzávierky (obchádzky): cca 300 m (počas frézovania a asfaltovania krytu vozovky), dĺžka pohyblivého pracovného úseku bude max. 20 m, pričom dočasné dopravné značenie sa bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku uzávierky.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...