Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty III/1912 v obci Zliechov

Čiastočná uzávierka cesty III/1912 v obci Zliechov

Termín: od 30.7.2018, 0:00 do 30.9.2018, 0:00

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1912 v km cca 15,900 – 16,155 v obci Zliechov z dôvodu realizácie stavby „Zliechov – rekonštrukcia vodovodu“.

Miesto uzávierky

Dĺžka prekážky max. 50 metrov, v závislosti od rozhľadových pomerov, dopravné značenie sa bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku.

Popis

Nie je potrebná. V uvedenom úseku bude cestná doprava presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasným dopravným značením odsúhlaseným OR PZ SR ODI v Trenčíne a určeným tunajším cestným správnym orgánom.

Navrhovaná obchádzka

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Mgr. Peter Blahovec

peter.blahovec@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...