Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty III/2112 v k.ú. Zliechov

Čiastočná uzávierka cesty III/2112 v k.ú. Zliechov

Termín: od 31.8.2018, 0:00

Dôvod notifikácie

Oprava cestnej infraštruktúry TSK - cesty II. a III. triedy

Miesto uzávierky

uzávierka cesty III/2112 v km cca 14,200 – 13,200

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/2112 v km cca 14,200 – 13,200 v k.ú. Zliechov z dôvodu plošnej opravy cesty – obnova krytu vozovky v rámci realizácie stavby „Oprava cestnej infraštruktúry TSK - cesty II. a III. triedy“.

Navrhovaná obchádzka

Nie je potrebná. V uvedenom úseku bude cestná doprava presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasným dopravným značením odsúhlaseným OR PZ SR ODI v Trenčíne a určeným tunajším cestným správnym orgánom.

Celková dĺžka 1000 metrov, práce sa budú vykonávať po úsekoch v závislosti od rozhľadových pomerov, dopravné značenie sa bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Mgr. Peter Blahovec

peter.blahovec@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...