Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka miestnych komunikácii ulica Holubyho, ulica Slnečná v meste Nemšová

Čiastočná uzávierka miestnych komunikácii ulica Holubyho, ulica Slnečná v meste Nemšová

Termín: od 01.4.2019, 7:00 do 30.9.2019, 17:00

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka miestnych komunikácii ulica Holubyho, ulica Slnečná v meste Nemšová ,. mestská časť Kľúčové

Miesto uzávierky

miestne komunikácie v ulica Holubyho a ulica Slnečná v Nemšovej

Popis

Čiastočná uzávierka miestnych komunikácii ulica Holubyho, ulica Slnečná v meste Nemšová ,. mestská časť Kľúčové z dôvodu reali zácie stavby "Rekonštrukcia plynovodov Ú000605 Nemšová Kľúčové , ul. Trenčianska", na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Mestom Nemšová dňa 17.05.2018 pod číslom OV/369/2018/MIN -1147.

Navrhovaná obchádzka

Počas realizácie stavby "Rekonštrukcia plynovodov Ú000605 Nemšová Kľúčové, ul. Trenčianska", na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Mestom Nemšová dňa 17.05.2018 pod číslom OV/369/2018/MIN - 1147 bude čiastočná uzávierka miestnych komunikácii ulica Holubyho a ulica Slnečná v Nemšovej, pričom premávka bude riadená prenosným dopravným značením v jazdných pruhoch minimálnej šírky 2,75 m.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Mesto Nemšová
Ul. Janka Palu 2/3
91441 Nemšová

Ohlasujúca osoba

Ing. Andrea Minďárová

stavebne@nemsova.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...