Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka vozovky cesty I/61, Trenčín

Čiastočná uzávierka vozovky cesty I/61, Trenčín

Termín: od 04.6.2018, 0:00 do 31.8.2018, 0:00

Dôvod notifikácie

Realizácia stavby - Rekonštrukcia chodníka pri ceste I/61 Ladce - Tunežice.

Miesto uzávierky

I/61, v cca km 151,170 - 152,220, v k. ú.: Ladce

Popis

Realizácia stavby - Rekonštrukcia chodníka pri ceste I/61 Ladce - Tunežice.

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/61 o min. šírke 5,5 m obojsmerne a bude riadená zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a v prípade potreby náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...