Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Demontáž oceľového prístrešku bývalej Colnice na ceste I/57 Horné Srnie

Demontáž oceľového prístrešku bývalej Colnice na ceste I/57 Horné Srnie

Termín: od 29.6.2018, 8:00 do 29.6.2018, 15:00
v trvaní max. 15 minút.

Dôvod notifikácie

Demontáž oceľového prístrešku bývalej Colnice na ceste I/57 Horné Srnie časť Rybníky.

Miesto uzávierky

I/57, v cca km 140,957, v k. ú.: Horné Srnie

Popis

Navrhovaná obchádzka

Čiastočná uzávierka: Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/57 o min. šírke 6,0 m obojsmerne a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami a náležite poučenými  osobami v  zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra  2008 o  cestnej  premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.

Úplná uzávierka: Doprava bude regulovaná hliadkou OO PZ v Nemšovej a náležite poučenými  osobami v  zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra  2008 o  cestnej  premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...