Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Dopravno bezpečnostné opatrenia na priepustoch na ceste I/9 pre SSÚD Trenčín

Dopravno bezpečnostné opatrenia na priepustoch na ceste I/9 pre SSÚD Trenčín

Termín: od 30.9.2019, 0:00 do 30.10.2019, 0:00

Dôvod notifikácie

realizácia udržiavacích prác: „Dopravno bezpečnostné opatrenia na priepustoch na ceste I/9 pre SSÚD Trenčín“.

Miesto uzávierky

I/9, cca v km 101,100 (pravý jazdný pruh), 101,300 (ľavý jazdný pruh), 103,800 (ľavý jazdný pruh), 104,600 - 104,800 (pravý jazdný pruh), 106,000 - 106,100 (pravý a ľavý jazdný pruh), 106,500 - 106,700 (pravý a ľavý jazdný pruh), v k. ú.: Drietoma.

Popis

Realizácia udržiavacích prác: „Dopravno bezpečnostné opatrenia na priepustoch na ceste I/9 pre SSÚD Trenčín".

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/9 o min. šírke 3,0 m striedavo a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a svetelným signalizačným zariadením. V prípade potreby bude doprava riadená ručne náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výstražných odevoch, vybavených zastavovacími terčami a vysielačkami s náhradnými zdrojmi a pod.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...