Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Krátkodobá uzávierka cesty I/9 v k. ú. Nováky

Krátkodobá uzávierka cesty I/9 v k. ú. Nováky

Termín: od 02.6.2020, 0:00 do 04.6.2020, 0:00

Dôvod notifikácie

Realizácia stavby „Rekonštrukcia cesty I/9, v km 165,265 - 165,385, Nováky - Nitrianske Sučany“.

Miesto uzávierky

I/9, v km 165,265 - 165,385, v k. ú.: Nováky

Popis

Realizácia stavby „Rekonštrukcia cesty I/9, v km 165,265 - 165,385, Nováky - Nitrianske Sučany“.

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/9 o min. šírke 2,75 m, striedavo a bude riadená dočasnými zvislými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami resp. náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra  2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...