Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Oprava krytu vozovky na ceste I/9 Handlová

Oprava krytu vozovky na ceste I/9 Handlová

Termín: od 20.11.2018, 0:00 do 02.12.2018, 0:00

Dôvod notifikácie

Oprava krytu vozovky na ceste I/9 Handlová, úsek č. 1 - km 192,380 - 193,060, úsek č. 2 - km 194,290 - 195,050“

Miesto uzávierky

I/9, úsek č. 1 - km 192,380 - 193,060, úsek č. 2 - km 194,290 - 195,050164,765 - 166,265, v k. ú.: Handlová

Popis

Oprava krytu vozovky na ceste I/9 Handlová, úsek č. 1 - km 192,380 - 193,060, úsek č. 2 - km 194,290 - 195,050“

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/9 o min. šírke 2,75 m striedavo a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výstražných odevoch, vybavenými zastavovacími terčami a vysielačkami s náhradnými zdrojmi a pod.

Práce sa začnú na úseku č. 2 a až po jeho skončení sa začnú na úseku č. 1, práce budú vykonávané aj v sobotu a v nedeľu, okrem pondelkov a piatkov.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...