Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Oprava pravého jazdného pruhu na ceste I/9, smer Drietoma, k. ú. Chocholná - Velčice

Oprava pravého jazdného pruhu na ceste I/9, smer Drietoma, k. ú. Chocholná - Velčice

Termín: od 27.8.2018, 0:00 do 07.10.2018, 0:00

Dôvod notifikácie

Realizácia udržiavacích prác „Oprava pravého jazdného pruhu na ceste I/9, smer Drietoma, k. ú. Chocholná - Velčice".

Miesto uzávierky

I/9, cca v km 111,260 - 111,350, 112,310 - 112,462, v k. ú.: Chocholná - Velčice

Popis

Realizácia udržiavacích prác „Oprava pravého jazdného pruhu na ceste I/9, smer Drietoma, k. ú. Chocholná - Velčice".

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/9 o min. šírke 3,0 m striedavo a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a dynamickým svetelným signalizačným zariadením. V pracovné dni v čase od 6:00 hod. do 17:00 hod., 29.8. 2018 a v nedeľu v čase od 6:00 hod. do 17:00 hod. bude doprava riadená ručne náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výstražných odevoch, vybavených zastavovacími terčami a vysielačkami s náhradnými zdrojmi a pod. Mimo hore uvedených časov a dní bude premávka riadená dynamickým svetelným signalizačným zariadením.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...