Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Skúšobný úsek vodorovného dopravného značenia, cesta I/61

Skúšobný úsek vodorovného dopravného značenia, cesta I/61

Termín: od 04.5.2019, 7:00 do 04.5.2019, 18:00

Dôvod notifikácie

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/61 o min. šírke 4,0 m striedavo a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami.

Miesto uzávierky

I/61, v cca km 176,595 - 177,095, v k. ú.: Plevník-Drienové

Popis

Aplikácia materiálu na VDZ: 4. 5. 2019, od 7:00 do 18:00 hod. (v prípade nevhodných klimatických podmienok v náhradných termínoch: 18. 5. 2019, 25. 5. 2019, 8. 6. 2019, 15. 6. 2019),

Meranie funkčných parametrov: 18. 5. 2019, od 7:00 do 18:00 hod. (v prípade nevhodných klimatických podmienok v náhradných termínoch: 25. 5. 2019, 8. 6. 2019, 15. 6. 2019), 9. 11. 2019, od 7:00 do 17:00 hod. (v prípade nevhodných klimatických podmienok v náhradných termínoch: 16. 11. 2019, 23. 11. 2019, 30. 11. 2019).

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/61 o min. šírke 4,0 m striedavo a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...