Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Úplná dlhodobá uzávierka cesty III/1869 (ul. SNP) Nemšová

Úplná dlhodobá uzávierka cesty III/1869 (ul. SNP) Nemšová

Termín: od 21.6.2019, 7:30 do 28.6.2019, 8:00
Dĺžka uzávierky (obchádzky): cca 0,040 km

Dôvod notifikácie

Úplná dlhodobá uzávierka cesty III/1869 (ul. SNP) v intraviláne mesta Nemšová, z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia v žkm. 0,578, k.ú. Nemšová, v úseku trate Nemšová – Lednické Rovne.

Miesto uzávierky

v úseku trate Nemšová – Lednické Rovne

Popis

Úplná dlhodobá uzávierka cesty III/1869 (ul. SNP) v intraviláne mesta Nemšová, z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia v žkm. 0,578, k.ú. Nemšová, v úseku trate Nemšová – Lednické Rovne.

Navrhovaná obchádzka

V dotknutom úseku bude cestná doprava usmernená prenosným dopravným značením, pričom obchádzková trasa bude vedená v intraviláne mesta Nemšová po ceste III/1869, II/507 a po miestnej komunikácii ul. Slovenskej armády.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...