Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Úplná krátkodobá uzávierka cesty II/507 v k.ú. Skala, Opatová a Zamarovce

Úplná krátkodobá uzávierka cesty II/507 v k.ú. Skala, Opatová a Zamarovce

Termín: od 21.7.2018, 17:00 do 22.6.2018, 15:00
Dĺžka uzávierky: cca 6,500 kmm, Dĺžka obchádzky: cca 7,600 km

Dôvod notifikácie

Úplná krátkodobá uzávierka cesty II/507 v k.ú. Skala, Opatová a Zamarovce (v úseku od Zamaroviec po Skalku nad Váhom), z dôvodu usporiadania podujatia „Púť na Skalke“.

Miesto uzávierky

v úseku od Zamaroviec po Skalku nad Váhom

Popis

Úplná krátkodobá uzávierka cesty II/507 v k.ú. Skala, Opatová a Zamarovce (v úseku od Zamaroviec po Skalku nad Váhom), z dôvodu usporiadania podujatia „Púť na Skalke“.

Navrhovaná obchádzka

Doprava z cesty II/507 v smere od Trenčína na Nemšovú bude odklonená po ceste III/1881 (III/50723) cez Hrabovku, ďalej na cestu III/1882 (III/50724 - Dolná Súča – Skalka nad Váhom) a na cestu II/507 do Skalky nad Váhom a späť.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk



 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...