Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Úplná krátkodobá uzávierka cesty II/507 v meste Nemšová

Úplná krátkodobá uzávierka cesty II/507 v meste Nemšová

Termín: od 09.8.2018, 19:00 do 11.8.2018, 16:00
Dĺžka uzávierky: cca 0,800 km

Dôvod notifikácie

Úplná krátkodobá uzávierka cesty II/507 v meste Nemšová z dôvodu konania sa 23. Nemšovského jarmoku.

Miesto uzávierky

v úseku od Mierového námestia po križovatku s ul. Hornov, resp. ul. Slovenskej armády

Popis

Úplná krátkodobá uzávierka cesty II/507 v meste Nemšová (v úseku od Mierového námestia po križovatku s ul. Hornov, resp. ul. Slovenskej armády), z dôvodu konania sa 23. Nemšovského jarmoku.

Navrhovaná obchádzka

Doprava z cesty II/507 v smere od Trenčína bude odklonená po ceste III/1869 (ul. SNP), po miestnej komunikácii ul. Slovenskej armády na cestu II/507 (ul. Púchovská) ďalej na Púchov a opačne. Pre zásobovacie vozidlá bude prístup od Púchova až po križovatku s MK - ul. Hornov.

Dĺžka obchádzky: cca 1,700 km

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...