Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Úplná uzávierka cesty I/76 a II/564

Úplná uzávierka cesty I/76 a II/564

Termín: od 07.10.2015, 0:00 do 12.10.2015, 23:59

Dôvod notifikácie

Úplná uzávierka cesty I/76 a II/564 v Štúrove

Miesto uzávierky

Cesta I/76 – Komenského ulica a Nánska cesta, v úseku od križovatky s ulicou Svätoplukovou až po križovatku  s cestou II/564 (Spojovacia cesta) v katastrálnom území mesta Štúrovo

Popis

Konanie tradičného Štúrovského jarmoku Šimona - Júdu.

Navrhovaná obchádzka

Pre dopravu a pre nákladnú dopravu nad 3,0 m výšky v smere Komárno Štúrovo:
bude vedená po ceste I/63 - ul. Továrenská cesta, ďalej po ceste I/63 – ul. Na Boží Kopec, po ceste I/63 Jesenského, ďalej po miestnych komunikáciách ul. Széchenyiho ul., Sobieského, ul. Kamenická cesta, po križovatku s cestou II/564 -Spojovacia cesta, ďalej po Spojovacej až na križovatku s cestou I/76 - Nánska cesta.

Obchádzka v opačnom smere po uvedenej trase.

Pre dopravu zo smeru od Želiezoviec do Nových Zámkov aj pre nákladnú dopravu do výšky 3,0m:
Doprava zo smeru od Želiezoviec cez Nánu bude v križovatke ciest I/76 - Nánska cesta s cestou III/1519 – 1.mája, Tehliarska pokračuje po ceste III/1519 až po križovatku s cestou I/63. Obchádzka v opačnom smere po uvedenej trase.

Pre dopravu zo smeru od Želiezoviec do Šiah:
Doprava zo smeru od Želiezoviec cez Nánu bude v križovatke ciest I/76 - Nánska cesta s cestou II/564 – Spojovacia, pokračovať bude po ceste II/564 až po križovatku s MK Kamenická cesty pokračuje s odbočením vľavo smerom do Šiah, alebo odbočením vpravo smerom do centra a ďalej po ceste I/63 smerom do Nových Zámkov a Komárna.

Prístup na hraničný prechod je zabezpečený cez obchádzkovú trasu.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

Agneša Kováčová

tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
agnesa.kovacova@normoff.gov.sk, infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Nitra
Odbor CDPK
Štefánikova trieda 69
949 01 Nitra

Ohlasujúca osoba

Ing. Margita Fraňová

tel.: 037/6549 293
fax: 037/6515 949
margita.franova@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...