Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Uzávierka cesty I/50 Prievidza - Nedožery Brezany

Uzávierka cesty I/50 Prievidza - Nedožery Brezany

Termín: od 04.8.201 do 31.8.2011

Dôvod notifikácie

Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC IVSC Žilina

Miesto uzávierky

km 143,380 - 145,380, v k. ú.: Prievidza, Nedožery-Brezany

Popis

Čiastočná uzávierka

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v susednom jazdnom pruhu o min. šírke 2,75 m striedavo a bude riadená prenosnými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami a náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určené

ÚNMS SR
Štefanovičová 3
P.O.BOX 76
810 05 Bratislava 15

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová

tel. 02/ 5249 3521
fax: 02/ 5249 3521
agnesa.kovacova@normoff.gov.sk oei@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Krajský úrad pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie
Hviezdoslavova 3
911 49 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

tel.: 032/7411456, 0905661059
pavel.marek@tn.kud.gov.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...