Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Uzávierka cesty I/76 v k.ú. mesta Štúrovo

Uzávierka cesty I/76 v k.ú. mesta Štúrovo

Termín: od 05.10.2010, 24:00 do 11.10.2010, 24:00

Dôvod notifikácie

Konanie tradičného Štúrovského jarmoku Šimona - Júdu

Miesto uzávierky

Cesta I/76 – Komenského ulica a Nánska cesta, v úseku od križovatky s ulicou Svätoplukovou až po križovatku s cestou II/564 (Spojovacia cesta) v katastrálnom území mesta Štúrovo

Popis

Úplná uzávierka

Navrhovaná obchádzka

Bude vedená po ceste I/63:
ul. Továrenská cesta, Na Boží Kopec, Jesenského.

Po miestnych komunikáciách a ceste II/564:
ul. Széchenyiho ul. Sobieského, ul. Kamenická cesta po križovatku s cestou II/564 - Spojovacia cesta, ďalej po Spojovacej ceste až na križovatku s cestou I/76 - Nánska cesta.

Prístup na hraničný prechod je zabezpečený cez obchádzkovú trasu.

 

Určené

ÚNMS SR
Štefanovičová 3
P.O.BOX 76
810 05 Bratislava 15

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová

tel. 02/ 5249 3521
fax: 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk oei@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

KÚ pre CD a PK v Nitre,
Štefánikova 69,
949 01 Nitra

Ohlasujúca osoba

Ing. Margita Fraňová

tel.: 037/6549 373
fax: 037/6515 649
margita.franova@nr.kud.gov.sk
  

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...