Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Uzávierka cesty III/018133 k.ú. Veterná Poruba

Uzávierka cesty III/018133 k.ú. Veterná Poruba

Termín: od 26.8.201 do 31.8.2011

Dôvod notifikácie

Zriadenia vodovodnej prípojky – uloženie vodovodnej prípojky pre nehnuteľnosť pozemok parc. č. KN-E 108/503 k. ú. Veterná Poruba, RD č. 134 do telesa cesty III/018133 jej kríženým prekopom po polovici vozovky.

Miesto uzávierky

Cesta III/018133 ckm, RD č. 134, pozemok parc. č. KN-E 108/503 k.ú. Veterná Poruba

Popis

Čiastočná uzávierka

Navrhovaná obchádzka

Nie je potrebná

Určené

ÚNMS SR
Štefanovičová 3
P.O.BOX 76
810 05 Bratislava 15

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová

tel. 02/ 5249 3521
fax: 02/ 5249 3521
agnesa.kovacova@normoff.gov.sk oei@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

ObÚ CD a PK Lipt. Mikuláš
Nám. osloboditeľov 1
031 01 Lipt. Mikuláš

Ohlasujúca osoba

Ing. Gabriel Lengyel

tel.: 044/5522695
fax.: 044/5522113 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...