Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Uzávierka cesty III/050562 v meste Bojnice

Uzávierka cesty III/050562 v meste Bojnice

Termín: od 25.09 2010 do 26.10.2010
v čase od 8,30 do 11,45 hod. a od 13,15 do 17,00 hod.

Dôvod notifikácie

Konanie medzinárodných pretekov automobilov do vrchu v rámci seriálu „TATRY DONAU CUP 2010“

Miesto uzávierky

Cesta III/050562 v km 2,1 až 7,5 v prejazdnom úseku mesta Bojnice: (od križovatky Bojnická cesta a Opatovská cesta, Opatovská cesta po križovatku k hotelu Regia, ulica Zámok a okolie, ulica pri Kolonáde, vedľa Športcentra Bojnice po Autocamping Bojnice)

Popis

Úplná uzávierka

Navrhovaná obchádzka

  1. v smere z II/574 (Valaská Belá - Nitrianske Rudno - Bojnice) cez Nitrianske Rudno, Nováky, Prievidzu do Bojníc
  2. v smere z III/050064 (Kocúrany - Opatovce nad Nitrou - Bojnice) cez Koš po pôvodnej I/64 do Novák, po I/50 do Prievidze a Bojníc
  3. v smere z I/50 a I/64 (Prievidza - Šútovce, Nitr. Rudno, Val. Belá) Ďalej po I/50 cez Nováky na II/574 smer Valaská Belá

Určené

ÚNMS SR
Štefanovičová 3
P.O.BOX 76
810 05 Bratislava 15

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová

tel. 02/ 5249 3521
fax: 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk oei@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Obvodný úrad pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie
J. Červeňa 34
971 01 Prievidza

Ohlasujúca osoba

Ing. Iveta Juríková

tel.: 046/5439 089
iveta.jurikova@tn.kud.gov.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...