Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty I/9, v k. ú.: Chocholná - Velčice a Kostolná - Záriečie - úsek č. 2

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty I/9, v k. ú.: Chocholná - Velčice a Kostolná - Záriečie - úsek č. 2

Termín: od 14.7.2019, 0:00 do 13.8.2019, 0:00

Dôvod notifikácie

Realizácia stavby „Oprava ľavého a pravého jazdného pruhu na ceste I/9, v k. ú.: Chocholná - Velčice a Kostolná - Záriečie“.

Miesto uzávierky

I/9, cca v km 112,239 - 112,414 (ľavý jazdný pruh),
111,429 - 111,610 (ľavý jazdný pruh),
110,915 - 111,072 (pravý jazdný pruh),
v k. ú.: Chocholná - Velčice a Kostolná – Záriečie

Popis

Realizácia stavby „Oprava ľavého a pravého jazdného pruhu na ceste I/9, v k. ú.: Chocholná - Velčice a Kostolná - Záriečie“.

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/9 o min. šírke 3,0 m striedavo a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a dynamickým svetelným signalizačným zariadením. V prípade tvorenia kolón väčšieho rozsahu alebo na základe žiadosti KRPZ KDI Trenčín bude doprava riadená ručne náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výstražných odevoch, vybavených zastavovacími terčami a vysielačkami s náhradnými zdrojmi a pod.

Termín trvania uzávierky:

úsek č. 1, cca km 112,239 - 112,414, 10. 6. 2019 - 10. 7. 2019,

úsek č. 2, cca km 111,429 - 111,610, 14. 7. 2019 - 13. 8. 2019,

úsek č. 3, cca km 110,915 - 111,072, 12. 6. 2019 - 10. 7. 2019.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...