Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka úseku cesty č. I/64, Kľačno

Čiastočná uzávierka úseku cesty č. I/64, Kľačno

Termín: od 23.11.2019, 0:00 do 29.11.2019, 0:00
práce budú vykonávané aj v sobotu a v nedeľu

Dôvod notifikácie

Realizácia udržiavacích prác: I/64 Nováky MsÚ - obnova krytu TNT-T - obnova krytu vozovky.

Miesto uzávierky

I/64, v cca km 165,325 - 165,695, v k. ú.: Kľačno

Popis

Realizácia udržiavacích prác: I/64 Nováky MsÚ - obnova krytu TNT-T - obnova krytu vozovky.

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/64 o min. šírke 3,0 m striedavo a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a ručne náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk



 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...