Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty III/1862 Trenčianske Mitice

Čiastočná uzávierka cesty III/1862 Trenčianske Mitice

Termín: od 16.3.2020, 0:00 do 30.3.2020, 0:00
Dĺžka uzávierky (obchádzky): cca 30 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1862 v km 1,980 – 2,010 v intraviláne obce Trenčianske Mitice, z dôvodu realizácie prác na zriadení elektrickej prípojky NN pre RD.

Miesto uzávierky

uzávierka cesty III/1862 v km 1,980 – 2,010 v intraviláne obce Trenčianske Mitice

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1862 v km 1,980 – 2,010 v intraviláne obce Trenčianske Mitice, z dôvodu realizácie prác na zriadení elektrickej prípojky NN pre RD.

Navrhovaná obchádzka

V uvedenom úseku cesty bude cestná doprava usmernená prenosným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdných zostáva min. 4,0m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby bude doprava riadená náležite poučenými osobami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban
tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...