Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka ciest I/49 a I/49A Považská Bystrica

Čiastočná uzávierka ciest I/49 a I/49A Považská Bystrica

Termín: od 16.3.2020, 0:00 do 08.4.2020, 0:00

Dôvod notifikácie

Rekonštrukcia vedenia č. 7771, 7773, 7774 - čiastočná uzávierka ciest I/49 a I/49A Považská Bystrica

Miesto uzávierky

Popis

Rekonštrukcia vedenia č. 7771, 7773, 7774 - čiastočná uzávierka ciest I/49 a I/49A Považská Bystrica

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky ciest I/49 a I/49A o min. šírke 5,5, m a 6,0 m obojsmerne resp. o min. šírke 3,0 m a 3,5 m striedavo a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami, svetelným signalizačným zariadením a náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Mgr. Branislav Moravík 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...