Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty III/1893 obce Omšenie

Čiastočná uzávierka cesty III/1893 obce Omšenie

Termín: od 16.3.2020, 0:00 do 30.4.2020, 0:00
Dĺžka uzávierky (obchádzky): cca 550 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1893 v km 5,750 – 6,300 (kumul.) v intraviláne obce Omšenie v lokalite Na kanáli z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia chodníka v obci Omšenie“

Miesto uzávierky

v km 5,750 – 6,300 (kumul.) v intraviláne obce Omšenie

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1893 v km 5,750 – 6,300 (kumul.) v intraviláne obce Omšenie v lokalite Na kanáli z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia chodníka v obci Omšenie“, ktorý je situovaný po pravej strane cesty v smere Trenčianske Teplice – Dolná Poruba.

Navrhovaná obchádzka

V uvedenom úseku cesty bude cestná doprava usmernená prenosným dopravným značením, pričom prejazdných zostáva min. 5,5 m pre obojsmernú premávku, prípadne v niektorých úsekoch pri dovoze materiálu zostáva prejazdný jeden jazdný pruh o šírke min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby bude doprava riadená náležite poučenými osobami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...