Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty II/574 v km cca 6,000 – 6,600 v k.ú. Ilava

Čiastočná uzávierka cesty II/574 v km cca 6,000 – 6,600 v k.ú. Ilava

Termín: od 05.8.2020, 0:00 do 31.8.2020, 0:00
Dĺžka pracovného úseku bude max. 500 m, v závislosti od rozhľadových pomerov.

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty II/574 v km cca 6,000 – 6,600 v k.ú. Ilava a 15,100 – 16,100 v k.ú. Dolná Poruba z dôvodu rekonštrukcie vrchného krytu vozovky v rámci stavby „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020“.

Miesto uzávierky

úsek cesty II/574 v km cca 6,000 – 6,600

Popis

Čiastočná uzávierka cesty II/574 v km cca 6,000 – 6,600 v k.ú. Ilava a 15,100 – 16,100 v k.ú. Dolná Poruba z dôvodu rekonštrukcie vrchného krytu vozovky v rámci stavby „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020“.

Navrhovaná obchádzka

Nie je potrebná. V uvedenom úseku bude cestná doprava presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasným dopravným značením odsúhlaseným OR PZ SR ODI v Trenčíne a určeným tunajším cestným správnym orgánom.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...