Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty III/1884 v k.ú. Ľuborča

Čiastočná uzávierka cesty III/1884 v k.ú. Ľuborča

Termín: od 08.8.2020, 0:00 do 31.8.2020, 0:00
Dĺžka uzávierky (obchádzky): cca 1,100 km (počas frézovania a asfaltovania krytu vozovky)

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1884 v km 1,300 – 2,400 z dôvodu realizácie prác na obnove vrchného krytu vozovky v uvedenom úseku cesty v meste Nemšová, k.ú. Ľuborča.

Miesto uzávierky

cesta III/1884 v km 1,300 – 2,400

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1884 v km 1,300 – 2,400 z dôvodu realizácie prác na obnove vrchného krytu vozovky v uvedenom úseku cesty v meste Nemšová, k.ú. Ľuborča.

Navrhovaná obchádzka

V uvedenom úseku cesty III/1884 bude cestná premávka usmernená prenosným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdná zostáva šírka min. 3,0 m pre obidva smery jazdy striedavo. Počas realizácie prác bude cestná premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...