Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty III/1872 mesta Trenčín k.ú. Kubrica

Čiastočná uzávierka cesty III/1872 mesta Trenčín k.ú. Kubrica

Termín: od 17.8.2020, 0:00 do 30.10.2020, 0:00
Dĺžka uzávierky (obchádzky): cca 30 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1872 v úsekoch pri rodinných domoch s.č. 79/104 a 8/21 v intraviláne mesta Trenčín k.ú. Kubrica, z dôvodu realizácie prác na výstavbe optickej siete v rámci stavby „INS_FTTH_TN_PALA_01_Kubrá + Kubrica“.

Miesto uzávierky

cesta III/1872 v úsekoch pri rodinných domoch s.č. 79/104 a 8/21 v intraviláne mesta

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1872 v úsekoch pri rodinných domoch s.č. 79/104 a 8/21 v intraviláne mesta Trenčín k.ú. Kubrica, z dôvodu realizácie prác na výstavbe optickej siete v rámci stavby „INS_FTTH_TN_PALA_01_Kubrá + Kubrica“.

Navrhovaná obchádzka

V uvedených úsekoch cesty III/1872 bude cestná premávka usmernená prenosným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdná zostáva šírka min. 3,8 m pre obidva smery jazdy striedavo. Počas realizácie prác bude v prípade potreby cestná premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...