Slovensky / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty III/1225 a III/1876 v k.ú. Chocholná-Velčice

Čiastočná uzávierka cesty III/1225 a III/1876 v k.ú. Chocholná-Velčice

Termín: od 23.8.2020, 13:00 do 23.8.2020, 18:00
Dĺžka uzávierky (obchádzky): III/1225 cca 0,500 km, III/1876 cca 7,500 km

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1225 a III/1876 v k.ú. Chocholná-Velčice (v úseku od obecného úradu smer Kykula), z dôvodu konania športového podujatia „Cyklistické preteky do vrchu Chocholná – Kykula“.

Miesto uzávierky

cesta III/1225 a III/1876 v k.ú. Chocholná-Velčice (v úseku od obecného úradu smer Kykula)

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1225 a III/1876 v k.ú. Chocholná-Velčice (v úseku od obecného úradu smer Kykula), z dôvodu konania športového podujatia „Cyklistické preteky do vrchu Chocholná – Kykula“.

Navrhovaná obchádzka

Cestná premávka na ceste III/1225 a III/1876 bude počas čiastočnej uzávierky riadená a zabezpečená náležite poučenými a spôsobilými osobami usporiadateľskej služby a v prípade potreby aj v spolupráci s príslušníkmi policajného zboru v zmysle záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...