Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka miestnych komunikácií v meste Nemšová II.

Čiastočná uzávierka miestnych komunikácií v meste Nemšová II.

Termín: od 15.4.2021, 7:00 do 30.10.2021, 17:00

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka miestnych komunikácií, ulice: Slovenskej armády, Obrancov mieru, Revolučná, 9. mája, Duklianska, Osloboditeľov mesta Nemšová, mestská časť Nemšová z dôvodu realizácie stavby

Miesto uzávierky

Miestne komunikácie, ulice: Slovenskej armády, Obrancov mieru, Revolučná, 9. mája, Duklianska, Osloboditeľov a Púchovská.

Popis

Čiastočná uzávierka miestnych komunikácií, ulice: Slovenskej armády, Obrancov mieru, Revolučná, 9. mája, Duklianska, Osloboditeľov a Púchovská, z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Duklianska 1.SC“, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie mestom Nemšová dňa 29.05.2020 pod číslom OV/74/2020-9/MIN-1198.

Navrhovaná obchádzka

Počas realizácie stavby „Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Duklianska 1.SC“, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie mestom Nemšová dňa 29.05.2020 pod číslom OV/74/2020-9/MIN-1198 bude čiastočná uzávierka miestnych komunikácií, ulice: Slovenskej armády, Obrancov mieru, Revolučná, 9. mája, Duklianska, Osloboditeľov a Púchovská, pričom premávka bude riadená prenosným dopravným značením v jazdných pruhoch minimálnej šírky 2,75 m.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Mesto Nemšová

Ul. Janka Palu 2/3

914 41 Nemšová

tel.: 032/6509634 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...