Kraj už má zmluvu so správou ciest

Zimnú údržbu na cestách prvej triedy v Trenčianskom kraji už má na starosti krajská správa ciest.
Kraj už má zmluvu so správou ciest

Bežnú a zimnú údržbu na vybraných úsekoch štátnych ciest I. triedy v Trenčianskom kraji už má na starosti Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vyplýva to zo zmluvy medzi SC TSK so Slovenskou správou ciest (SSC), ktorá nadobudla účinnosť v utorok 5. januára. Informovala o tom Veronika Rezáková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho kraja.

Zmluvu o údržbe ciest I. triedy v správe štátu vedenie SC TSK a SSC podpísalo ešte 30. decembra 2015, pričom jej podpisu predchádzalo niekoľko rokovaní, na ktorých obe strany pripomienkovali jej znenie. Na základe podpísaného dokumentu tak bude SC TSK aj na cestách I. triedy vykonávať počas zimnej údržby nepretržitú 24‑hodinovú dispečerskú službu, mimo zimnej služby zabezpečí letnú pohotovostnú službu. Platnosť podpísanej zmluvy je obmedzená na dobu určitú, a to do 30. júna 2020.

"Celkové náklady za zimnú údržbu ciest L, II. a III. triedy v Trenčianskom samosprávnom kraji predstavujú ročne sumu okolo 2,27 milióna eur, z toho sú náklady na údržbu ciest I. triedy ročne vyčíslené na sumu približne 775 000 eur. Táto suma pokrýva posypový materiál v hodnotne 323 000 eur a samotné výkony sypačov v sume 452 000 eur," vyčíslil Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK.

Obslužnosť ciest I. triedy na území kraja bola podľa Rezákovej zachovaná aj v priebehu rokovaní, keďže do doby podpísania zmluvy bola zimná údržba ciest I. triedy vykonávaná na základe objednávky medzi zúčastnenými stranami podľa podmienok predchádzajúceho zmluvného vzťahu, ktorému skončila platnosť.

SC TSK má vo svojej správe 1481 kilometrov ciest II. a III. triedy. S takmer 290 kilometrami ciest I. triedy sa tak celkovo stará o bezpečnosť a zjazdnosť 1771 kilometrov ciest na území kraja. Zimnú údržbu vykonáva prostredníctvom 11 stredísk údržby, rozmiestnených na území kraja. O zjazdnosť cestných komunikácií, bezpečnú a plynulú cestnú premávku sa tento rok stará 173 vodičov a 43 dispečerov.