Hlavná stránka / Správa ciest Trenčianského samosprávneho kraja / Aktuality / Nepretržité monitorovanie ciest pre výkon zimnej údržby začína už túto nedeľu

Nepretržité monitorovanie ciest pre výkon zimnej údržby začína už túto nedeľu

Na 1481 kilometroch ciest II. a III. triedy, ktoré spravuje Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK), sa z poverenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR od nedele 1. novembra 2015 spúšťa nepretržitá dispečersko-spravodajská služba.
Nepretržité monitorovanie ciest pre výkon zimnej údržby začína už túto nedeľu

Na 1481 kilometroch ciest II. a III. triedy, ktoré spravuje Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK), sa z poverenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR od nedele 1. novembra 2015 spúšťa nepretržitá dispečersko-spravodajská služba. Udeje sa tak v rámci zabezpečenia jednotného informačného systému zimnej spravodajskej služby vo všetkých krajoch na Slovensku.

Dispečerská a spravodajská služba sa zriaďuje ako viacstupňový systém pre potreby operatívneho riadenia a pre in­formovanie verejnosti o situácii na cestách z hľadiska ich zjazd­nosti, prejazdnosti ako plynulosti dopravy. S príchodom novembra tak začína povinnosť SC TSK v pravidelných cykloch podávať na Slovenskú správu ciest hlásenia o stave ciest. Pravidlá zostávajú rovnaké ako minulý rok, t. j. hlavné správy sa zasielajú k 5.00 h ráno a k 16.00 h popoludní. Ako kontrolné správy poslúžia tie, ktoré zamestnanci SC TSK pošlú k 10.00 h dopoludnia a k 22.00 h večer. Prvú správu zamestnanci pošlú k 10.00 h už na Sviatok všetkých svätých.

Zimnú údržbu ciest na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečuje SC TSK prostredníctvom 11 stredísk údržby, rozmiestnených na území kraja, a to v okresných mestách Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Považská Bystrica, Bánovce and Bebravou, Prievidza a Partizánske, ďalej v Nitrianskom Rudne, Nitrianskom Pravne a v Púchove. O zjazdnosť cestných komunikácií, bezpečnú a plynulú cestnú premávku sa tento rok bude starať 173 vodičov a 43 dispečerov.

Na dispečingy v jednotlivých pracoviskách v rámci Trenčianskeho kraja sú nasledovné kontakty: (Pozn.: V prípade nezastihnutia dispečera na pevnej linke je potrebné kontaktovať uvedené číslo mobilného telefónu, nakoľko dispečer sa môže pohybovať v teréne.)

Trenčín

032 65 093 30

0902 978 732

Nové Mesto nad Váhom

032 77 122 81

0902 978 760

Myjava

034 62 121 56

0902 978 768

Považská Bystrica

042 43 267 54

0911 667 597

Púchov

042 46 310 06

0903 808 248

Ilava

042 44 652 26

0911 667 598

Prievidza

046 54 225 25

0902 978 618

Nitrianske Rudno

046 54 55252

0907 149 492

Nitrianske Pravno

Riadené z cestmajsterstva Prievidza

(kontakt pozri vyššie).

Partizánske

038 74 099 40

-

Bánovce nad Bebravou

038 76 024 72

0911 699 840