Hlavná stránka / Správa ciest Trenčianského samosprávneho kraja / Aktuality / O dopravnom prepojení so Zlínskym krajom

O dopravnom prepojení so Zlínskym krajom

Dohodu o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Zlínskym krajom podpísali v roku 2003 a o dva roky neskôr obnovili. Spolupráca je úspešná aj v implementácii projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, kultúry, sociálnej oblasti, medzinárodných vzťahov a cestovného ruchu.

Pracovné rokovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja a Rady Zlínskeho kraja bolo pokračovaním tém z tohtoročného aprílového stretnutia v Zlíne. Viac ako dvadsať zástupcov z oboch krajov si vzájomne odovzdalo informácie v kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predseda TSK Jaroslav Baška a hejtman Zlínskeho kraja Stanislav Mišák sa zhodli na spolupráci v oblasti dopravy, školstva, regionálneho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu.

Jednou z hlavných dopravných tém bolo predovšetkým dobudovanie rýchlostných ciest R6 na Slovenku a R49 v Čechách. Predseda TSK Jaroslav Baška prevzal gesciu nad rýchlostnou cestou R6. „Musím konštatovať, že Slovenská republika je už trošku ďalej v budovaní R6. V súčasnosti sa robí štúdia realizovateľnosti na tento vybratý variant, ktorá skončí v apríli 2015 a potom už nebude brániť nič začatiu výstavby prvej časti Púchov – Mestečko a následne Mestečko - štátna hranica s ČR. V Zlínskom kraji zatiaľ neprešla dopadová štúdia na životné prostredie", uviedol trenčiansky župan.

Dopravnou témou bolo aj obmedzenie prejazdu vozidiel nad 7,5 T na hraničných prechodoch I/57 H. Srnie - Brumov-Bylnice a I/54 M.Lieskové - Kvetná-Stráni. Obe cesty sú vo vlastníctve a v správe Slovenskej správy ciest Bratislava, ktorá na základe skúšok merania zaťaženosti mostných objektov (na ceste I/54 je 9 mostov, na ceste I/57 10 mostov) rozhodla o obmedzení prejazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje 7,5 t.

Trenčiansky samosprávny kraj v tejto súvislosti požiada Ministerstvo dopravy SR a Slovenskú správu ciest, aby sa v najbližších rokoch vyčlenili finančné prostriedky na opravu mostných objektov na cestách 1. triedy, ktoré sú dôležitou cestou infraštruktúrou spájajúcou oba kraje. 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...