Hlavná stránka / Správa ciest Trenčianského samosprávneho kraja / Aktuality / Správa ciest TSK má na zimnú údržbu pripravených 135 mechanizmov a nakúpi 12 500 ton posypového materiálu

Správa ciest TSK má na zimnú údržbu pripravených 135 mechanizmov a nakúpi 12 500 ton posypového materiálu

Na zabezpečenie bezpečnej a plynulej cestnej dopravy počas zimného obdobia sa zamestnanci Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) každoročne pripravujú ešte pred oficiálnym príchodom jesene. Na základe analýzy minuloročného zimného obdobia bol vypracovaný Operačný plán zimnej údržby ciest vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 2015/2016.
Správa ciest TSK má na zimnú údržbu pripravených 135 mechanizmov a nakúpi 12 500 ton posypového materiálu

Na zabezpečenie bezpečnej a plynulej cestnej dopravy počas zimného obdobia sa zamestnanci Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) každoročne pripravujú ešte pred oficiálnym príchodom jesene. Na základe analýzy minuloročného zimného obdobia bol vypracovaný Operačný plán zimnej údržby ciest vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 2015/2016. Ten má byť základným pilierom pri zabezpečovaním zjazdnosti ciest aj pri veľmi sťažených klimatických podmienkach. Zimnú údržbu ciest na území Trenčianskeho kraja zabezpečuje SC TSK prostredníctvom 11 stredísk. V zimnom období, teda spravidla v termíne od 15. novembra do 31. marca, tak robí v nepretržitom režime 24 hodín denne. Pohotovosť Správy ciest TSK na cestách pritom závisí od poveternostných podmienok a od toho, kedy spustí Slovenská správa ciest Bratislava výkon spravodajsko-dispečerskej služby patriacej pod Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

SC TSK má na zimnú údržbu k dispozícii celkovo 135 mechanizmov a dopravných prostriedkov. Prevládajúcu skupinu mechanizmov tvoria sypače v počte 65 vozidiel, po nich nasledujú nakladače, ktorých má SC TSK 24. Treťou najpočetnejšou skupinou sú traktory s pluhom a nákladné vozidlá. V októbri 2014 bola splatená posledná splátka za 6 ks vozidiel na zimnú údržbu v celkovej hodnote cca 1,5 mil. eur, ktoré SC TSK nadobudla ešte v roku 2013. Do konca roku 2014 doplnila SC TSK k piatim už jestvujúcim monitorovacím staniciam „meteostanice“ na ďalších 15 nebezpečných úsekoch ciest v kraji, na ktorých sa vykonáva údržba ciest. Na zimnú údržbu 2015/2016 Správe ciest TSK pribudla nadstavba na traktor v podobe šípovej radlice a posypovej korby.

Pri prvom kalamitnom stupni pri celoplošnej tvorbe poľadovice a primŕzaní snehu na vozovke sa pritom ráta s nasadením všetkých vlastných kapacít SC TSK. Ak dôjde k tvorbe snehových závejov pri intenzívnom snežení a vyhláseniu II. kalamitného stupňa, nasadia majstri a dispečeri stredísk a údržby ciest všetky vlastné aj zmluvné mechanizmy, ktoré predstavujú približne štyri desiatky vozidiel. Pri neprejazdných komunikáciách počas III. kalamitného stupňa údržba ciest podlieha právomociam krízového štábu.

V Správe ciest TSK je 1134 kilometrov komunikácií III. triedy a 347 km ciest II. triedy. Z celkového počtu 1481 kilometrov spravovaných ciest počas zimného obdobia chemickou a nechemickou údržbou pokrýva takmer 97% z nich. Zvyšné tri percentá tvoria spravidla cesty, po ktorých nie je vedená autobusová doprava alebo v zimnom období nie sú dostatočne využívané. Správa ciest TSK plánuje v priebehu zimného obdobia zakúpiť 12 500 ton posypového materiálu, z toho 3 000 ton by mal predstavovať chlorid sodný, takmer 8 000 ton kamenná drva a zvyšok,1575 ton, zmiešaný posypový materiál.

  

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...