Zmena organizačnej štruktúry SC TSK

Nové volebné obdobie prinieslo v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zmeny v mnohých oblastiach, cieľom ktorých je transparentnejšie riadenie, šetrenie verejných prostriedkov i ľahší prístup k informáciám. K personálnym i organizačným zmenám došlo v Úrade TSK (Ú TSK) a organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Vedúcich zamestnancov Úradu TSK, riaditeľov škôl, kultúrnych, sociálnych a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (ZP TSK) v dôchodkovom veku nahradili noví zamestnanci. Predseda TSK Jaroslav Baška sa im poďakoval za dlhoročnú náročnú riadiacu činnosť v zodpovedných pozíciách. „Každý raz musí posunúť štafetový kolík ďalej. Dúfam, že vaši nasledovníci nadviažu na vaše dobré výsledky a že si časom budete môcť povedať, že zariadenia sa aj naďalej uberajú dobrým smerom," pripomenul ešte v máji Jaroslav Baška.

Organizačné zmeny v Úrade TSK sa uskutočnili v štyroch etapách. V minulom volebnom období mal Úrad TSK 10 odborov, ich postupným zlučovaním sa priebehu šiestich mesiacov vytvorilo sedem odborov. Celkovo sa počet zamestnancov v porovnaní s decembrom 2013 a nástupom nového vedenia TSK v úrade znížil zo 182 na 161, teda o 21, ktorí odišli do starobného dôchodku. Úrad TSK predpokladá úsporu mzdových nákladov v roku 2015 približne 219 tisíc EUR.

Zlúčenie odborov a výmena riadiacich zamestnancov v dôchodkovom veku prispeli k úspore rozpočtových prostriedkov, aj k „omladeniu" inštitúcie. Bývalí vedúci zamestnanci mali v priemere 51,69 rokov, noví vedúci zamestnanci v Ú TSK majú v priemere 46,61 rokov.

Zmeny sa dotkli aj Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. V auguste 2014 nahradil model centrálneho nepriameho riadenia a systém centrálneho priameho riadenia. „Doterajšiu organizačnú štruktúru s troma strediskami v Trenčíne, Považskej Bystrici a Prievidzi a ôsmimi cestmajsterstvami (Myjava, Nové Mesto n./Váhom, Ilava, Púchov, Bánovce n./Bebravou, Partizánske, Nitrianske Pravno a Nitrianske Rudno – pozn. aut.) sme nahradili desiatimi rovnocennými strediskami údržby správy ciest a hlavným strediskom údržby SC v Trenčíne. Tento model ponúka menej komplikovaný, prehľadnejší, aj transparentnejším systém riadenia tejto organizácie. Som presvedčený, že pomôže zvýšiť kvalitu služieb vo vzťahu k výkonom a čo je dôležité, prispeje k racionalizácii nákladov," pripomenul Miroslav Benka, poverený riadením Správy ciest TSK. 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...