Hlavná stránka / Správa ciest Trenčianského samosprávneho kraja / Plán opráv ciest / Plán opráv ciest II. a III. triedy na rok 2008

Plán opráv ciest II. a III. triedy na rok 2008

Na XVII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK zo dňa 12.12.2007 uznesením č. 579/2008, Zastupiteľstvo TSK schválilo Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2008.

Úprava Plánu ciest II.a III.triedy (PDF PDF, 48 KB)
Doplnok k Plánu opráv ciest II. a III. triedy (PDF PDF, 49 KB)
Kapitálové výdavky SC TSK na rok 2008 (PDF PDF, 33 KB) 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...