Hlavná stránka / Správa ciest Trenčianského samosprávneho kraja / Plán opráv ciest / Plán opráv ciest II. a III. triedy na rok 2014

Plán opráv ciest II. a III. triedy na rok 2014

V rámci investičných akcií spolufinancovaných z eurofondov ako je „výstavba splaškovej kanalizácie“ cez obce Opatovce, Veľké Bierovce, Dubnica nad Váhom – miestna časť Prejta, kedy investor má schválené finančné prostriedky len na opravu jedného jazdného pruhu cesty III. triedy a dotknuté úseky ciest vyžadujú komplexnú súvislú opravu na celú šírku vozovky, tak v súčinnosti s dotknutými zhotoviteľmi stavieb, mestom a obcami boli navrhnuté aj tieto úseky do plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2014, viď. Príloha 1.


Súbor na stiahnutie

05_Priloha_1_tabulky.pdf   (PDF, 106.79 KB)


 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...