Povinné zverejňovanie došlých faktúr

Názov PDF
Faktúra VS 03642011 dokumenty/2011/faktury/PB/2011_069_viazacie_prostriedky_-_03642011.pdf PDF text 604,29 kB
Faktúra VS 11100049 dokumenty/2011/faktury/PB/2011_108_naradie_a_material_-_11100049.pdf PDF text 1,06 MB
Faktúra VS 2011202 dokumenty/2011/faktury/PB/2011_103_plech_-_2011202.pdf PDF text 502,66 kB
Faktúra VS 2011027 dokumenty/2011/faktury/PB/2011_102_spojka_-_2011027.pdf PDF text 560,33 kB
Faktúra VS 1011001067 dokumenty/2011/faktury/PB/2011_091_ziarovky_-_1011001067.pdf PDF text 700,89 kB
Faktúra VS 141110084 dokumenty/2011/faktury/PB/2011_055_dopr._znacky_-_141110084.pdf PDF text 633,58 kB
Faktúra VS 1102022 dokumenty/2011/faktury/PB/2011_011_oprava_cerpadla_a_rozvadzaca_-_1102022.pdf PDF text 657,85 kB
Faktúra VS 201100928 dokumenty/2011/faktury/PB/2011_092_obrubniky-vratenie_palety_-_201100928.pdf PDF text 1005,79 kB
Faktúra VS 4016786342 dokumenty/2011/faktury/PB/2011_122_kyslik_-_4016786342.pdf PDF text 656,08 kB
Faktúra VS 4016562038 dokumenty/2011/faktury/PB/2011_087_plyn_-_4016562038.pdf PDF text 717,12 kB
Faktúra VS 2112001821 dokumenty/2011/faktury/PB/2011_000_PVS_vodne_Ilava_-_2112001821.pdf PDF text 745,5 kB
Faktúra VS 21-2011 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_21-2011_1.pdf PDF text 219,14 kB
Faktúra VS 42-2011 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_42-2011.pdf PDF text 246,28 kB
Faktúra VS 9657597600 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_9657597600.pdf PDF text 171,06 kB
Faktúra VS 9657597109 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_9657597109.pdf PDF text 206,31 kB
Faktúra VS 7102092304 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_7102092304.pdf PDF text 196,17 kB
Faktúra VS 7102092303 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_7102092303.pdf PDF text 148,78 kB
Faktúra VS 4724088926 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_4724088926.pdf PDF text 166,55 kB
Faktúra VS 4016412072 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_4016412072.pdf PDF text 306,74 kB
Faktúra VS 1135001365 dokumenty/2011/faktury/TN/apr/Faktura_VS_1135001365.pdf PDF text 147,25 kB
Faktúra VS 212020637 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_212020637.pdf PDF text 164,25 kB
Faktúra VS 212020261 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_212020261.pdf PDF text 166,72 kB
VS 212020008 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_212020008.pdf PDF text 174,88 kB
Faktúra VS 212019869 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_212019869.pdf PDF text 176,58 kB
Faktúra VS 212019867 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_212019867.pdf PDF text 173,85 kB
Faktúra VS 11040190 dokumenty/2011/faktury/TN/apr/VS_11040190.pdf PDF text 185,04 kB
Faktúra VS 22011 dokumenty/2011/faktury/TN/apr/VS_22011.pdf PDF text 219,75 kB
VS 4201028657 dokumenty/2011/faktury/TN/apr/VS_4201028657.pdf PDF text 146,5 kB
Faktúra VS 212019865 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_212019865.pdf PDF text 342,19 kB
Faktúra VS 212019271 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_212019271.pdf PDF text 164,67 kB
Faktúra VS 212019196 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_212019196.pdf PDF text 164,67 kB
Faktúra VS 37915568 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_37915568.pdf PDF text 123,58 kB
Faktúra VS 21310443 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_21310443.pdf PDF text 187,93 kB
Faktúra VS 6766 dokumenty/2011/faktury/TN/apr/Faktura_VS_6766.pdf PDF text 345,11 kB
VS 21-2011 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_6532.pdf PDF text 154,12 kB
Faktúra VS 1162 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_11-62.pdf PDF text 147,42 kB
Faktúra VS 102011 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_10-2011.pdf PDF text 121,23 kB
Faktúra VS 51007611 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura__VS_51007611.pdf PDF text 201,95 kB
Faktúra VS 11101 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_11-101.pdf PDF text 160,02 kB
Faktúra VS 7291974975 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_7291974975.pdf PDF text 217,24 kB
Faktúra VS 7291974974 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_7291974974.pdf PDF text 218,68 kB
Faktúra VS 7291974973 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_7291974973.pdf PDF text 216,91 kB
Faktúra VS 7291974972 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_7291974972.pdf PDF text 216,43 kB
Faktúra VS 7291974893 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_7291974893.pdf PDF text 217,57 kB
Faktúra VS 4016249698 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_4016429698.pdf PDF text 297,61 kB
Faktúra VS 4016227124 dokumenty/2011/faktury/TN/apr/Faktura_VS_4016227124.pdf PDF text 300,35 kB
Faktúra VS 2128003773 dokumenty/2011/faktury/TN/apr/Faktura_VS_2128003773.pdf PDF text 196,24 kB
Faktúra VS 111120421 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_111120421.pdf PDF text 182,7 kB
Fkatúra VS 102037532 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_102037532.pdf PDF text 162,23 kB
Faktúra VS 21310355 dokumenty/2011/faktury/PD/Faktura_VS_21310355.pdf PDF text 187,26 kB
<< < | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | > >>