Faktúra 3220836

Faktúra doručená:18.8.2022
Číslo objednávky:541/3/Lo/08/2022

Dodávateľ
Betonárka Nadlice spol. s r.o.
Podhorská 3860/35
956 32 Nadlice
IČO:35680601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Betónová skruž - oprava c. III. tr. - str. PD
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 648,50 EUR