Cesta na Skýcov podstupuje rekonštrukciu, technologicky najnáročnejší je horský úsek

Cesta na Skýcov podstupuje rekonštrukciu, technologicky najnáročnejší je horský úsek

Rekonštrukcia cesty druhej triedy II/511 z Veľkých Uheriec do Skýcova začala v druhej polovici mája. Takmer 12 kilometrov bolo rozdelených do troch samostatných úsekov. Trenčianska župa do ich opravy investuje približne 16 mil. eur, a to aj za pomoci eurofondov. 

Náklady na rekonštrukciu prvého úseku cesty, v dĺžke 3,4 km, predstavujú 1,7 mil. eur, zhotoviteľom je spoločnosť COLAS Slovakia. „Mali sme možnosť vidieť, že prvý úsek, ktorý vedie od križovatky ciest I/64 a II/511 Veľké Uherce, rieši rekonštrukciu cesty a 2 mostov a od cesty I/64 ide cez intravilán Veľkých Uheriec až po koniec obce, je už dokončený, akurát na dvoch mostných objektoch je potrebné dorobiť rímsy a musí sa položiť posledná finálna obrusná vrstva a osadiť zábradlia. Zhotoviteľ nás informoval, že tieto dva mostné objekty budú dokončené do polovice septembra,“ informoval trenčiansky župan Jaroslav Baška počas kontrolného dňa. „Toto je prvá etapa, zo všetkých ciest II. triedy, ktoré máme rozrobené, kde nebude žiadny finančný dodatok, ktorý by mal negatívny dopad na celkový rozpočet. Bude tu len časový dodatok s predpokladaným predĺžením lehoty o 35 dní, nakoľko došlo k určitým technologickým zmenám pri dvoch mostných objektoch,“ doplnil župan.

Technologicky najnáročnejšou je 3. etapa, takmer 5-kilometrový horský úsek, kde je profil cesty veľmi členitý. „Tie stavebné procesy sú náročné z dôvodu geologických pomerov na tomto úseku a značná časť vozovky, 3 km z 5, bude postavená na železobetónových doskách, ktoré sú momentálne vo výstavbe,“ povedal Peter Vanek, vedúci závodu Nitra spoločnosti EUROVIA SK, ktorá je zhotoviteľom rekonštrukcie 3. aj 4. etapy tejto cesty. „Čo sa týka časového harmonogramu, ktorý je 300 dní, ten zhotoviteľ plánuje dodržať. Cesta by mala byť finálne dokončená niekedy v apríli budúceho roka. Okrem toho, že je to technologicky náročný úsek, je to aj finančne najnáročnejší úsek cesty. Z eurofondov sme na jeho rekonštrukciu dostali 8 mil. eur, župa bude musieť doplatiť ďalšie 4 mil. eur,“ povedal trenčiansky župan.

Posledný, viac ako 3,4 km dlhý úsek, ktorý vedie od osady Fatimová a rieši rekonštrukciu cesty od najvyššieho bodu až po hranicu s Nitrianskym samosprávnym krajom, v blízkosti osady Klížske Lúčky, je už kompletne dokončený. „Na úseku č. 4 momentálne prebiehajú dokončovacie práce, čo sa týka vodorovného a zvislého dopravného značenia,“ informoval Peter Vanek. „Tento úsek bude môcť byť v plnom užívaní, keď sa dokončí úsek č. 3, teda v apríli,“ doplnil predseda TSK. Náklady na rekonštrukciu tohto úseku presiahli 2,3 mil. eur.

Fotogaléria

10 fotografií