Do Bošáckej doliny vedie vynovená cesta za viac ako 1 mil. eur

Do Bošáckej doliny vedie vynovená cesta za viac ako 1 mil. eur

Cesta III/1223 spája obec Zemianske Podhradie so slovensko-českou hranicou, vynovený úsek, ktorý sa podarilo zrekonštruovať v rámci projektu Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny, začína na hranici obce Zemianske Podhradie a končí v Novej Bošáci.  

„Zrekonštruovať viac ako 4 kilometre cesty, opraviť most, 8 priepustov a stovky metrov zvodidiel určite nie je jednoduché, predovšetkým, ak cesta, na ktorej sa pracuje, nie je uzatvorená. Zhotoviteľ stihol celú rekonštrukciu urobiť za 46 dní. Chcem poďakovať nielen jemu, ale aj starostom a starostkám Bošáckej doliny, že to komunikovali s občanmi a tiež ľuďom za trpezlivosť počas realizácie prác,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Tento projekt bol financovaný v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ, cezhraničným partnerom župy bolo Ředitelství silnic Zlínskeho kraje. „Ide o investíciu vo výške viac ako 1 mil. eur s DPH,“ doplnil župan.

Zhotoviteľom bola spoločnosť EUROVIA SK. „Opravených bolo okolo 29-tisíc m2 povrchu vozovky, čo predstavuje približne 5 800 ton asfaltu. Vyviezli sme viac ako 5 tisíc kubíkov nevhodného podložia, ktoré cestu degradovalo. Výsledok však stojí za to, a to predovšetkým vďaka trpezlivosti investora, starostu aj domácich,“ zdôraznil riaditeľ závodu Bratislava Peter Tekeľ. S výsledkom sú spokojní aj v Novej Bošáci. „Realizácia bola naozaj bezproblémová, obmedzenia sme zažili len minimálne. Aj laická aj odborná verejnosť usúdila, že cesta sa urobila dobre,“ povedal starosta Ján Žucha. Všetky zrealizované úpravy cesty by mali prispieť nielen k lepšej dostupnosti atraktívnych lokalít v prihraničnom regióne, ale aj k väčšej bezpečnosti motoristov.

Fotogaléria

10 fotografií