Monitoring zjazdnosti ciest začal, aká bude zimná údržba 2023/24 v číslach?

Monitoring zjazdnosti ciest začal, aká bude zimná údržba 2023/24 v číslach?

Zimné obdobie sa pomaly blíži, zabezpečenie zjazdnosti ciest počas neho je jednou z hlavných náplní práce Správy ciest TSK.

Začiatok monitoringu ciest spravidla pripadá na 1. november, zjazdnosť ciest bude monitorovaná počas 5 nasledujúcich mesiacov do konca marca budúceho roka. V pozore sú v tomto období ťažké stroje i zamestnanci Správ ciest TSK. V nasledujúcich riadkoch prinášame zimnú údržbu v číslach.

Vedeli ste, že?

  • zimnú údržbu ciest na území kraja zabezpečuje SC TSK prostredníctvom 11-tich cestmajsterstiev (Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Prievidza, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Partizánske, Bánovce nad Bebravou),
  • a to na cestách II. triedy (334 km) a III. triedy (1 142 km), ale aj na cestách triedy (296 km) na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest,
  • v pohotovosti bude 244 zamestnancov SC TSK,
  • pripravených je 62 sypačov, 27 nakladačov, 12 traktorov s pluhom, 7 snehových fréz, 4 traktory s posypom a v prípade mimoriadnej situácie 13 ks zmluvnej techniky,
  • SC TSK má k dispozícii viac ako 18 tisíc ton chemického a inertného posypového materiálu,
  • zamestnanci vykonávajú zimnú údržbu v nepretržitom režime (24 hodín), vrátane dní pracovného voľna, pracovného pokoja, ako aj počas sviatkov,
  • zjazdnosť ciest môže verejnosť sledovať na webovom sídle bellmet.eu.

Fotogaléria

7 fotografií