Mostári predĺžili životnosť 23 mostom v kraji

Mostári predĺžili životnosť 23 mostom v kraji

Zdegradovaný betón, podmyté opory, nefunkčné odvodnenia, chýbajúce či poškodené rímsy aj mosty poškodené dôsledkom dopravných nehôd – to sú problémy, ktoré riešili mostné čaty Správy ciest TSK počas uplynulého roka.

O mostné konštrukcie a ich údržbu sa starajú tri mostné čaty na cestmajsterstvách v Trenčíne, Považskej Bystrici a Prievidzi. Zaujímajú ich najmä tie mosty, ktorých technický stav sa podľa terminológie pohybuje na stupňoch V-zlý a VI-veľmi zlý a realizujú opatrenia, ktoré tento stav menia k lepšiemu. Na opravy mostov vlastnými kapacitami sme v roku 2022 vynaložili viac ako 352 tisíc eur, najčastejším problémom bol znehodnotený betón na oporách, nosnej konštrukcii a rímsach,“ hovorí riaditeľ Správy ciest TSK Radovan Karkuš.

Takéto poruchy odstraňovali mostári na mostoch v Turej Lúke, Zemianskom Kvašove, Kamenci pod Vtáčnikom, Chvojnici, Skačanoch či vo Veľkej Hradnej. Tam, kde mostné rímsy nebolo možné opraviť, vybudovali mostári nové (Horná Súča, Kľúčové) a pracovali aj na spevnení mostných opôr (Horná Súča, Nitrianske Sučany, Kamenec pod Vtáčnikom). Poškodenia mostov následkom dopravných nehôd a poistných udalostí boli odstránené v Trenčianskej Turnej, Hatnom, Bošáci, Manínskej tiesňave aj Kľúčovom. „Okrem stavebných prác sa zameriavame aj na čistenie a údržbu – zlepšujeme odvodnenie, odstraňujeme nežiaducu zeleň, obnovujeme dilatácie a vymieňame zábradlia za mostné zvodidlá. Ide nám nielen o predĺženie životnosti mostných objektov a zlepšenie ich technického stavu, ale najmä o zvýšenie bezpečnosti premávky,“ hovorí Peter Ševčík, hlavný odborný technický zamestnanec Správy ciest TSK.

Fotogaléria

9 fotografií

Súvisiace video