Mostárom sa podarilo zrenovovať 13 mostov

Mostárom sa podarilo zrenovovať 13 mostov

Opravy, ktoré pomáhajú predlžovať životnosť mostných objektov na území Trenčianskeho kraja, realizovali mostné čaty Správy ciest TSK vo vlastnej réžii. Venovali sa najmä sanácii ríms a mostoviek či oprave zábradlí.  

Na zlepšení stavebno-technického stavu mostov na území kraja pracujú od roku 2021 tri partie mostárov – mostné čaty pri cestmajsterstve v Považskej Bystrici, Trenčíne a Prievidzi. Za rok 2023 sa im podarilo zrenovovať celkom 13 mostných objektov v okrese Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Považská Bystrica, Partizánske a Prievidza. Ich cieľom bolo najmä celkové zlepšenie stavu mostov, aby nedochádzalo k degradácii ich betónových či oceľových častí. Najčastejšie sanovali mostári rímsy, mostovky, opory a krídla mostov, vymieňali aj natierali zábradlia, upravovali svahy, opravovali prepadnuté či podmyté časti. Cena opráv 13 mostov sa vyšplhala na celkom 176-tisíc eur. Finančne najnákladnejšou bola oprava mosta cez Sučiansky potok pred obcou Nitrianske Sučany. Za viac ako 41-tisíc eur mostári zasanovali pôvodný objekt, most rozšírili, doplnili hydroizoláciu, rímsy aj zvodidlá, upravili koryto toku rieky a položili nový asfaltový povrch. O údržbu mostov sa špecializovaní cestári budú starať aj v aktuálnom kalendárnom roku, v pláne majú renováciu 11 mostných objektov v predpokladanom objeme 180-tisíc eur.

Fotogaléria

10 fotografií